Summerhill to wolność i odpowiedzialność za siebie i innych Demokratyczna społeczność naturalnie rozwija kompetencje społeczne Możliwość wyboru sprawia, że nauka staje się przyjemnością Każdy ma takie samo prawo do głosowania i wyrażania swojego zdania

W Polsce na temat szkoły Summerhill narosło sporo mitów, które ograniczyły możliwość wprowadzania do polskich szkół zasad szkół demokratycznych. Wiele osób ją krytykujących nigdy nie spotkało się i nie rozmawiało z absolwentami lub ocenia szkołę jedynie przez pryzmat umiejętności akademickich a nie faktycznych kompetencji przygotowywujących  do życia we współczesnym świecie.

Pierwszą próbę prowadzenia szkoły na zasadach Summerhill przeprowadzono w Łodzi w latach dziewięćdziesiątych. Szkoła działała jako szkoła eksperymentalna. Niestety w wyniku zmian personalnych w kuratorium niepodtrzymano uprawnienia szkoły do prowadzenia innowacyjnego działania. Szkoła została przekształcona w tradycyjne liceum. O tej i innych inicjatywach edukacyjnych można przeczytać w książce "Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach" autorstwa R. Brzezińskiej i A. Brzezińskiego.

Obecnie w Polsce działa kilkanaście szkół czerpiących z idei i praktyki szkoły Summerhill. Inicjatorem polskiego ruchu szkół demokratycznych była Fundacji Edukacja Demokratyczna (www.edukacjademokratyczna.pl). 

Szkoła Summerhill stała się także inspiracją do powstania w 2016 roku w Poznaniu szkoły Spark Academy  (www.spark.edu.pl). To szkoła podstawowa i gimnazjum a wkrótce także liceum, które wspierają samosterowność uczniów i rozwój ich poczucia własnej wartości, a jednocześnie spełniają wszystkie wymogi polskiego systemu oświaty. 
Spark Academy w Poznaniu

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Poznaniu

www.spark.edu.pl 

 

Monday the 9th. Summerhill - informacje o szkole w języku polskim.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!