Idea Summerhill

Wyobraź sobie szkołę …
Gdzie dzieci mogą naprawdę być sobą,
Gdzie sukces nie jest zdefiniowany nauką i ocenami, lecz każde dziecko ma własną definicję sukcesu i często go tu doświadcza,
Gdzie wspólnie decyduje się o prawach panujących w szkole a każdy ma taki sam głos i prawo do równego traktowania,
Gdzie możesz bawić się cały dzień, jeśli chcesz.
I gdzie jest dużo czasu i miejsca, aby usiąść i marzyć, myśleć, tworzyć…

Głównym celem Szkoły Summerhill jest pozwolenie dzieciom na rozwój w ich własnym tempie oraz na to, by odkrywały swoje zainteresowania. Summerhill jest społecznością demokratyczną, w której każda osoba, dziecko czy dorosły, posiada takie samo prawo do głosowania i wpływ na sposób zarządzania społecznością. Cotygodniowe spotkania szkolne umożliwiają dzieciom nauczenie się zasad panujących w społeczności oraz sposobu głosowania nad nimi.

W Polsce o szkole Summerhill powstało sporo mitów, szczególnie wśród konserwatywnych pedagogów, którzy nigdy nie mieli okazji rozmawiać z absolwentami szkoły, być w niej i obserwować jak naprawdę działa demokratyczna społeczność.

Tymczasem na świecie szkoła Summerhill stała się inspiracją do tworzenia szkół demokratycznych i tzw. postępowych. Jej idea i praktyka miała duży wpływ na zainicjowanie procesów odchodzenia od pruskiego modelu edukacji w wielu krajach. Jest uważana za początek nowego paradygmatu w edukacji.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje, artykuły, filmy, raporty i literaturę poświęconą A.S. Neil Summerhill School.

CZYTAJ DALEJ >>>