Książki

O szkole Summerhill napisano dziesiątki książek oraz wiele opracowań i artykułów. Poniżej przedstawiamy kilka tytułów mogących zainteresować polskiego czytelnika.


Summerhill. Szkoła wolnych ludzi

A. S. Neill 


Aleksander Neil, pomysłodawca i twórca szkoły postanowił zaufać dzieciom, ich wrodzonej empatii, ich zdolności do kochania oraz zachwytu nad światem i ludźmi, bez względu na rasę, narodowość czy religię. Zrozumiał i docenił młodzieżową potrzebę kulturowego i pokoleniowego buntu. Uwierzył także w naturalny pęd młodych do zdobywania wiedzy, rozwijania zdolności i zalet charakteru. Postanowił stworzyć warunki, aby rozwijać w nich wszystko, co wartościowe – w zgodzie z ich wolą. W efekcie powstała szkoła inna niż wszystkie, gdzie dzieci nie są kontrolowane, nie muszą chodzić na zajęcia i nikt im nie mówi, co robić – mają pełną swobodę bycia sobą. Czy to może działać? Tak, a efekty są znacznie lepsze niż w tradycyjnych szkołach. Jak to się dzieje?  Książka wydana przez IPSI – http://ipsi.pl


Nowa Summerhill

A. S. Neill 

Nowa Summerhill prezentuje doświadczenia A. S. Neilla z pięćdziesięcioletniego okresu kierowania dziełem swego życia – stworzoną przez siebie, ukochaną szkołą Summerhill. Szkoła zasłynęła w świecie dzięki pionierskiemu podejściu do problemu wolności i samorządności uczniów, a sam Neill stał się szeroko znany ze swej filozofii życia. Na kształtowanie się jego poglądów wpływ wywarli nie pedagodzy, lecz psychologowie, m.in. Freud, Stekel, Reich, Homer Lane. 

Neill bardziej dbał o „psychologię” niż „edukację” wychowanków. Powołana przez niego szkoła jest najstarszą szkołą samorządową oferującą nieobowiązkowe lekcje. Początkowo przyjmował dzieci z problemami przystosowawczymi, ale potem prowadził nabór uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami. Traktował Summerhill jako szkołę terapeutyczną dla dzieci normalnych, wykorzystywał okres dzieciństwa i dojrzewania do rozwijania w uczniach silnej, dojrzałej emocjonalnej osobowości. Kluczem do takiego rozwoju było pozostawienie im całkowitej swobody w spędzaniu czasu.

Książkę można kupić w antykwariatach i niekiedy w serwisach sprzedażowych typu Allegro.


Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach.

R. Brzezińska, A. Brzeziński

Książka powstała jako wyraz fascynacji autorów zarówno pedagogią Alexandra S. Neilla przepojoną głębokim humanizmem i niezwykłą znajomością psychologii dziecka, jak i fascynacji szkołą Summerhill w Anglii, którą autorzy odwiedzili w lipcu 2010 roku. Summerhill istnieje ponad 90 lat.

Autorzy będąc przekonani o ponadczasowości idei Neilla, postanowili zbadać czy jego Summerhill również stała się paradygmatem dla instytucji w Polsce — problem ten stanowi główny cel opracowania. Celem publikacji jest także dostarczenie informacji przede wszystkim studentom kierunków pedagogicznych o niezwykłej koncepcji Neilla i jej praktycznemu zastosowaniu w Summerhill. Wyniki badań autorów mogą być też pomocne dyrektorom szkół i nauczycielom w pokonywaniu barier i mankamentów w funkcjonowaniu ich placówek, służąc jako wzór dla poprawy jakości ich działania.

Publikacja jest pierwszą, jak do tej pory, która przedstawia poszukiwanie odzwierciedlenia i zastosowania koncepcji Neilla w polskiej rzeczywistości edukacyjnej. Publikacja ma charakter raportu z badań, autorzy posłużyli się też metodą monografii pedagogicznej. Rozdział I ukazuje sylwetkę A.S. Neilla oraz stworzoną przez niego szkołę Summerhill.

W rozdziale II przedstawiono trzy polskie placówki, które wzorują się na pedagogii Neilla lub wykorzystują niektóre idee. Rozdział III zawiera opinie wybitnych polskich pedagogów jak i praktyków edukacyjnych odnośnie systemu edukacyjnego Neilla i jego wpływu na edukację światową. Publikację zamyka kilka aneksów i ilustracji. 

Informacje o dostępności książki można uzyskać w Wydawnictwie Uczelnianym KSW


Szkoła wychowująca do wolności, czyli filozofia edukacyjna Alexandra
S. Neilla

Renata Brzezińska, Artur
Brzeziński

W historii oświaty znamy wiele inicjatyw zmierzających do zmiany modelu wychowania i kształcenia. Poczynając od starożytności, kolejne epoki przynosiły inspiracje rozmaitych wizji oświatowych, które miały na celu znalezienie paradygmatu lepszej szkoły, bowiem „niewiele jest instytucji życia publicznego, które budzą tak wiele i tak zróżnicowanych opinii, emocji, działań przyjaznych i nieprzyjaznych”.

W dziejach XIX wiecznej myśli pedagogicznej, swoistym kanonem pedagogicznym stał się system edukacji zwany tradycyjnym. Model ten, stworzony przez niemieckiego pedagoga, psychologa, filozofa, Jana Fryde- ryka Herbarta, utrwalił się w dziejach oświaty jako przykład szkoły sforma- lizowanej, schematycznej, nie uwzględniającej indywidualności ucznia, za to z dominującą rolą nauczyciela jako autorytetu absolutnego. Konserwatyzm szkoły, nauczanie pamięciowe, a nade wszystko wychowanie w karności (z karami fizycznymi włącznie) stanowiące warunek ukształtowania silnego charakteru ucznia, stały się przedmiotem ostrej krytyki pod koniec stulecia.

Muzeum Historii Polski umożliwia pobranie opracowania „Szkoła wychowująca do wolności„.


Publikacje anglojęzyczne


Summerhill and A. S. Neill

’Summerhill remains unique and different! Its underlying principles and its founding beliefs have informed and influenced generations of teachers in both sectors. It will continue to do so’ – Professor Tim Brighouse, Commissioner for London Schools. Summerhill is a world-renowned school

in England where pupils decide when and what they will learn. The school was established in 1921 by A. S. Neill, who was named by „The Times Educational Supplement” in 1999 as one of the twelve most influential educators of the 20th Century. Known as 'the oldest children’s democracy in the world’, Summerhill allows pupils to air their views, propose new school rules and construct future plans for life at the school at the regular school meeting. This unique book contains key extracts from Neill’s classic text „Summerhill”, a worldwide bestseller since its publication in 1962, and features contributions from A. S. Neill’s daughter, Zoe Neill Readhead, who is the current Principal. She updates the story of the school – larger and more vibrant than ever before – from Neill’s death in 1973 to the present day. In his contribution, Tim Brighouse discusses some of the ways in which the influence of Summerhill and A.S. Neill still extends throughout the world today. Ian Stronach, who acted as expert witness during the infamous court case, tells the story of the British Government’s attempt to force untenable changes or close down the school in 2001, and the school’s subsequent landmark victory in the Royal Courts of Justice. The book offers a truly inspiring account of a remarkable school, which promotes progressive change in the way pupils are taught and shows how real experiences of democracy can be created for young people. It is essential reading for teachers and trainee teachers, headteachers and school leaders, local education authorities and parents.

Książkę można zamówić na stronie http://www.summerhillschool.co.uk/store/products.php


Summerhill. A Free Range Childhood

M. Appleton

Summerhill is the most famous school in the world. Started over 80 years ago by A.S.Neill and still thriving in Leiston in Suffolk in the UK. It’s radical philosophy of education has led to constant conflict with the educational establishment.

In response to attempts to close the school, Summerhill challenged the government in court and triumphed over what it described as “tyranny of compulsory lessons and exams”, A Free-Range Childhood is Matthew Appleton’s insightful account of his years as a houseparent at the school.

 Much has been written about Summerhill over the years. Neil’s own Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing was an international best-seller in the 1960s and ‘70s. Appleton’s book, A Free Range Childhood, is the only first-hand account to emerge from the school since Neill’s death in 1973.

Matthew Appleton was a houseparent at Summerhill for nine years. He has lectured and written extensively on his experiences. He works as a psychotherapist and craniosacral therapist in England.

Książka dostępna za pośrednictwem serwisu http://www.amazon.co.uk


After Summerhill

H. Lucas

One of the big questions surrounding a radical educational establishment like Summerhill is whether parents might be limiting their children’s prospects by sending them to a school where the child is not forced to learn.

Founded by the legendary educator AS Neill in 1921, Summerhill is notable for the fact that it does not require any of its pupils to attend lessons. Furthermore, the school is run by a council of pupils, teachers and houseparents where questions of discipline are decided democratically. What, one may ask, is the likely outcome of sending a child to such a school?
In After Summerhill, Hussein Lucas investigates these and other questions in a series of extended interviews with people who were educated at Summerhill throughout its history.

The former pupils who emerged from this radical experiment talk about how they coped after they left the idyllic environment of Summerhill and went on to face the harsh realities of the world at large, and how their experience of the school affected their lives subsequently.

After Summerhill is also in part an oral history of the school told by those who were there: a vivid and illuminating picture of what it was like to be a member of this remarkable educational community.

It also reveals how throughout its 90 years Summerhill has undergone a number of changes, yet never lost its basic ideals.

Most of all, this is a book that deals with the actual outcomes of an approach to learning and education that seems to fly in the face of accepted wisdom.

Książka dostępna za pośrednictwem serwisu http://www.amazon.co.uk


Pozostałe książki

Książki autorstwa założyciela szkoły A. S. Neilla oraz książki o Summerhill napisane przez innych autorów można znaleźć w księgarni ThriftBooks.


Artykuły prasowe (anglojęzyczne)

CZYTAJ DALEJ >>>