Inspiracje

Szkoły demokratyczne na świecie

Od czasu założenia Summerhill powstało na świecie ponad 200 szkół demokratycznych – najwięcej w USA, Niemczech, Japonii i Izraelu. Wiele z nich działa do dzisiaj. Każda ze szkół ma swoją specyfikę i sposób działania wynikające głównie z lokalnej kultury. Wszystkie jednak mają jedną wspólną cechę – traktują dzieci jako równoprawnych członków szkolnej społeczności.  Oprócz Summerhill najbardziej znane to:

Wiele szkół demokratycznych w Europie współdziała w ramach inicjatywy EUDEC czyli European Democratic Education Community.

Inicjatywy w Polsce inspirowane szkołą Summerhill

W Polsce na temat szkoły Summerhill narosło sporo mitów, które ograniczyły możliwość wprowadzania do polskich szkół zasad szkół demokratycznych. Wiele osób ją krytykujących nigdy nie spotkało się i nie rozmawiało z absolwentami lub ocenia szkołę jedynie przez pryzmat umiejętności akademickich a nie faktycznych kompetencji przygotowywujących  do życia we współczesnym świecie.

Pierwszą próbę prowadzenia szkoły na zasadach Summerhill przeprowadzono w Łodzi w latach dziewięćdziesiątych. Szkoła działała jako szkoła eksperymentalna. Niestety w wyniku zmian personalnych w kuratorium niepodtrzymano uprawnienia szkoły do prowadzenia innowacyjnego działania. Szkoła została przekształcona w tradycyjne liceum. O tej i innych inicjatywach edukacyjnych można przeczytać w książce „Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach” autorstwa R. Brzezińskiej i A. Brzezińskiego.

Obecnie w Polsce działa kilkanaście szkół czerpiących z idei i praktyki szkoły Summerhill. Inicjatorem polskiego ruchu szkół demokratycznych była Fundacji Edukacja Demokratyczna a także Fundacja Bullerbyn, dzięki której od 2013 roku działa grupa unschoolingowa pod nazwą Wolna Szkoła Demokratyczna Bullerbyn.

Szkoła Summerhill stała się także inspiracją do powstania w 2016 roku w Poznaniu szkoły Spark Academy. To szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, które wspierają samosterowność uczniów i rozwój ich poczucia własnej wartości, a jednocześnie spełniają wymogi polskiego systemu oświaty. Spark Academy nie jest szkołą demokratyczną, jednakże dzieci i młodzież mają tu znaczący wpływ na swój proces edukacyjny. Więcej na: http://spark.edu.pl


Przydatne linki

Strony polskojęzyczne:
http://szkola-summerhill.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/pages/Summerhill/561293293905023/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoła_Summerhill
https://wwwfacebook.com/EdukacjaDemokratyczna/

Strony anglojęzyczne: 
http://www.summerhillschool.co.uk
http://en.wikipedia.org/wiki/Summerhill_School
http://vimeo.com/user884767
http://en.wikipedia.org/wiki/A._S._Neill
https://www.facebook.com/ASNeill-199388306758972/
https://eudec.org/network/member-schools/summerhill-school/
https://eudec.org
https://www.idenetwork.org
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Democratic_Education_Conference